fbpx

Buurtpreventie

Buurtpreventie Brandevoort valt als werkgroep onder Wijkraad Brandevoort. Vanuit deze rol dragen wij bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Buurtpreventen overleggen regelmatig met elkaar en andere professionals in de wijk zoals de LEVgroep, politie, de gemeente en Team Toezicht en Handhaving.

In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid; men hoort vertellen over en/of komt in aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld en overlast. De anonimiteit van veel buurten en wijken kan het gevoel van onveiligheid versterken! In nogal wat plaatsen is te zien dat buurtpreventie hierop een antwoord is en belangrijk wordt gevonden.

Voor veel buurtbewoners is buurtpreventie hetzelfde als leefbaarheid: buurtpreventie wil zeggen dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk. Een leefbare wijk wil zeggen dat mensen zich prettig en veilig voelen in de eigen woonomgeving.

Bewoners leren elkaars namen kennen, het anonieme verdwijnt.
Er ontstaan netwerken van bewoners, zodat men weer op elkaar kan terugvallen als dat nodig mocht zijn.

Whatsapp buurtpreventie

WhatsApp-preventie is een netwerk van verschillende WhatsApp-groepen die door middel van beheerders groepen met elkaar in verbinding staan om elkaar op de hoogte te brengen van urgente situaties om zo criminaliteit terug te dringen.

Wil je meer informatie of je hiervoor aanmelden, kijk dan op:
https://www.buurtpreventiehelmond.nl/whatsapp-groepen/brandevoort 

 

Wij gebruiken cookies op deze website

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies: een tekstbestandje met informatie dat in je browser wordt opgeslagen. Dit doen we om je een betere ervaring van onze website te bieden.
Je hoeft geen cookies te accepteren om onze website te bezoeken. Je stelt zelf op de computer in hoe je met cookies om wilt gaan en hier zet je ook cookies uit. Jouw toestemming is zowel voor de cookies als de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Lees meer in ons privacybeleid.